خانه > مینیمال > سربازها تغییر شکل پیدا میکنند

سربازها تغییر شکل پیدا میکنند

میدونم شاید باور نکنید، ولی شخصی که در تصویر مشاهده میکنید دوست بنده سعید است!

سعید.ش

باورش برای خودمم هم سخت بود که چند ماه سربازی بتونه انقدر در ظاهر یک شخص تاثیر داشته باشه. سعید اصلآ قیافش اینطوری نبود… اصلآ انقدر خشن نبود… نمیدونم توی این مدت چی بهش گذشته که اینطوری داغون شده. قدش تقریبآ نصف شده، شکل هندسی کله ش کاملآ تغییر پیدا کرده، رنگ پوستش بکلی دچار آفتاب سوختگی شده. قیافش داد میزنه تو پادگان چیزی برای خوردن گیرش نمیاد، شایدم دچار سوءهاضمه شده. خیلی کم حرف شده و اصلآ ندیدم بخنده. سعید قبلنا خیلی شوخ طبع بود، به ترک روی دیوار هم یه ساعت میخندید.

یه نیم ساعتی با هم بودیم و بعدش رفت سر پستش. همین جوری که داشت میرفت برای خداحافظی چندتا تیر هوایی هم شلیک کرد.

من فکر میکنم سنگینی کلاهی که روی سرشه و فشاری که از بالا بهش میاره باعث کوتاه شدن قدش شده باشه. هر چند محل خدمتش که افتاده قاهره(مصر) هم بی تاثیر نیست.

دسته هامینیمال برچسب ها:, ,